ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
25 มิถุนายน 2561
line orange

      นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอ
      แปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี  และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อ
      วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน2561 ณ ห้องประชุมบัวขวัญ ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อ.ลำลูกกา
      จ.ปทุมธานี

                                             610625

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142