ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
9 กรกฎาคม 2561
line orange

      นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายวีนัส  สีสุขผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน
      ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อหารือประเด็นร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
      แนวทางการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ...ขึ้น โดยมีนายณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ
      คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าคณะเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว สำนักบริหารการ
      ทะเบียน  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                             610709

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142