ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
9 กรกฎาคม 2561
line orange

      นางสาวบุญยิ่ง ชั่งสัจจา ตำแหน่ง นวช.คพ.ชำนาญการ  ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียนให้การต้อนรับ
      และเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมนักศึกษาหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
      สำนักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2561 จำนวน 82 คน เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 8 สน.บท.
      อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                             610709

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142