ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
11 กันยายน 2563
line orange

นายวีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีปิด หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 และหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 250 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  • 6309111
  • 6309112
  • 6309113
  • 6309114
  • 6309115
  • 6309116

 

นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 250 จำนวน 102 คน เข้าดูงานและรับฟังการบรรยาย งานด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142