ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
21 กันยายน 2563
line orange

นายวีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของคนต่างด้าว ที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย และขอถือสัญชาติไทยตามสามี ก่อนมีความเห็นเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา

  • 630921-1
  • 630921-2
  • 630921-3
  • 630921-4
  • 630921-5

 

นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 250 จำนวน 102 คน เข้าดูงานและรับฟังการบรรยาย งานด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142