ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
16 กันยายน 2563
line orange

นายวีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง นายวีระชาติ ดาริชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทนวัตกรรมการบริการ “การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา” ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

  • 630916-1
  • 630916-2
  • 630916-3
  • 630916-4
  • 630916-5
  • 630916-6

 

นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 250 จำนวน 102 คน เข้าดูงานและรับฟังการบรรยาย งานด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142