ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
21-23 กันยายน 2563
line orange

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 21 -23 กันยายน 2563 โดยมี นายวีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายวีระชาติ ดาริชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน ร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • 630923-1
  • 630923-2
  • 630923-3
  • 630923-4
  • 630923-5
  • 630923-6

 

นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 250 จำนวน 102 คน เข้าดูงานและรับฟังการบรรยาย งานด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142