ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
4 พฤศจิกายน 2563
line orange

นางสาวอภิญญา อุ่นเรือน ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร ให้การต้อนรับคณะข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศของกรมการกงสุล และเป็นวิทยากรอบรมเกี่ยวงานทะเบียนราษฎรงานทะเบียนครอบครัว และงานบัตรประจำตัวประชาชน และภาคฝึกเชิงปฏิบัติการสำหรับการใช้เครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชนและระบบทะเบียนออนไลน์เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  • 631104-1
  • 631104-2
  • 631104-3
  • 631104-4
  • 631104-5
  • 631104-6

 

นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 250 จำนวน 102 คน เข้าดูงานและรับฟังการบรรยาย งานด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142