ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
10 พฤศจิกายน 2563
line orange

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริหารการทะเบียน ให้การต้อนรับนายสันติ รังษิรุจิ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน และประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และผู้แทนศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 - 9 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  • 631110-1
  • 631110-2
  • 631110-3
  • 631110-4
  • 631110-5
  • 631110-6
  • 631110-7
  • 631110-8

 

นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 250 จำนวน 102 คน เข้าดูงานและรับฟังการบรรยาย งานด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142