ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
13 พฤศจิกายน 2563
line orange

     นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล   เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสำนักบริหารการทะเบียน เกี่ยวกับการกำหนดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนกลางของผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร และอำนาจหน้าที่  ในการให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนจังหวัด (ที่ทำการปกครองจังหวัด) เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  • 631113-1
  • 631113-2
  • 631113-3
  • 631113-4
  • 631113-5
  • 631113-6

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142