ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
18 ธันวาคม 2563
line orange

                 นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลเป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการยืนยันตัวบุคคล และตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบัวขวัญ ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

 

  • 25631218-1
  • 25631218-2
  • 25631218-3
  • 25631218-4
  • 25631218-5
  • 25631218-6
                                  

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142