ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
18 ธันวาคม 2563
line orange

                 นางสาวลักษณา อภิรติปัญญา ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ระบบเทคโนโลยีทางการทะเบียน” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน จำนวน 14 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2
สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9)  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  

  • 631218-1
  • 631218-2
  • 631218-3
  • 631218-4
  • 631218-5
  • 631218-6
                                  

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142