ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
5 มกราคม 2564
line orange

            นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน เป็นประธานการประชุมหารือวิธีการประเมินขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) และการรับสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9)  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

  • 630106-1
  • 630106-2
  • 630106-3
  • 630106-4
  • 630106-5
  • 630106-6

 

นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 250 จำนวน 102 คน เข้าดูงานและรับฟังการบรรยาย งานด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142