ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
17  กุมภาพันธ์  2564
line orange

            นายสมยศ  พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา การขอเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของเทศบาลครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งมีการพิจารณาสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลหัวทะเล  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี และเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีมติเห็นชอบ และนำเสนอ อธิบดีกรมการปกครอง

 

  • 170264-1
  • 170264-2
  • 170264-3
  • 170264-4
  • 170264-5
  • 170264-6

 

นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 250 จำนวน 102 คน เข้าดูงานและรับฟังการบรรยาย งานด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร ชั้น 8 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142