ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
24  มีนาคม  2564
line orange

        นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน ตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค     ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักทะเบียนอำเภอบ้านนา และ ศูนย์บริหาร การทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดนครนายก โดยมีนางวจิราพร อมาตยกุล  นายอำเภอบ้านนา และ นางตรีสุคนธ์ ใจกว้าง หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน สาขาจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน 
ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของ อปค. อย่างเคร่งครัด เช่น การให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบ NewNormal และ การร่วมกันออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา  คนพิการ และ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

 

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนให้การต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าหารือเกี่ยวกับผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทย   เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียนอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142