ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
12  พฤษภาคม  2564
line orange

      นายสมยศ  พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย โดยมี
นายสันติ  รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน เลขานุการคณะอนุกรรมการ ฯ และ
นายวีนัส สีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

 

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนให้การต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าหารือเกี่ยวกับผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทย   เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียนอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหาร กรมการการทะเบียนปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142