ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
13  พฤษภาคม  2564
line orange

      นายสมยศ  พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงในการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน  และคณะผู้บริหารสำนักบริหารการทะเบียน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9)

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

 

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนให้การต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าหารือเกี่ยวกับผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทย   เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียนอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142