ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
7  มิถุนายน  2564
line orange

      นายสมยศ  พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายสันติ  รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
การทะเบียน ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ด้วยวิธี Rapid Test
โดยความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 
ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 1 อาคารจอดรถ อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

 

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนให้การต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าหารือเกี่ยวกับผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทย   เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียนอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142