ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
7  มิถุนายน  2564
line orange

      นายสมยศ  พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายสันติ  รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
การทะเบียน ร่วมประชุมผ่านระบบ Webex Meetings ในการตรวจติดตามการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของสำนักทะเบียนอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.50 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

 

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนให้การต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าหารือเกี่ยวกับผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทย   เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียนอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142