ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
10  มิถุนายน  2564
line orange

      นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน นายพิธาสรวง จันทร์ฉายฉัตร ผู้อำนวยการส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบ Application Zoom CloudMeeting) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  • 640610-1
  • 640610-2
  • 640610-3
  • 640610-4
  • 640610-5
  • 640610-6

 

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนให้การต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าหารือเกี่ยวกับผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทย   เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียนอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหาร กรมการการทะเบียนปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142