ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
30  ตุลาคม  2564
line orange

      สำนักบริหารการทะเบียน วันที่ 30 กันยายน 2564 นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส่องกิจการต่างๆของศาลเจ้า ครั้งที่ 4/2564 และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ฌ.ป.ค. ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว (ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting) ณ สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

 

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนให้การต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าหารือเกี่ยวกับผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทย   เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียนอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142