ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
4  ตุลาคม  2564
line orange

      สำนักบริหารการทะเบียน วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-service)ปีงบประมาณ พ.ศ.2565ในการให้บริการAgenda  (โครงสร้างพื้นฐาน)ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

 

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนให้การต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าหารือเกี่ยวกับผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทย   เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียนอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142