ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
9  พฤศจิกายน  2564
line orange

      นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานในการประชุมเตรียมการจัดทำงบประมาณบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะผู้บริหารสำนักบริหารการทะเบียนร่วมการประชุม เพื่อหารือในการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมการปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9)  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

 

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนให้การต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าหารือเกี่ยวกับผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทย   เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียนอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142