ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
10  พฤศจิกายน  2564
line orange

      นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่ 5/2564 เป็นการพิจารณา
กลั่นกรองคำขอถือสัญชาติตามสามีผู้ที่มีสัญชาติไทยของหญิงต่างด้าว จำนวน 12 ราย และการพิจารณา
กลั่นกรองคำขอแปลงสัญชาติไทยของคนต่างด้าว จำนวน 45 ราย ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ระบบ Application Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมบัวแก้ว  สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

 

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนให้การต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าหารือเกี่ยวกับผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทย   เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียนอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142