ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
22  ธันวาคม  2564
line orange

      นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง  ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ออกตรวจติดตาม และแนะนำการแก้ไขปัญหาการเพิ่มชื่อบุคคลสัญชาติไทย พร้อมมอบนโยบายข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับข้าราชการของสำนักทะเบียนอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมในพื้นที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC (Government Easy Contact Center) ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำปาง    จังหวัดลำปาง

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

 

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนให้การต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าหารือเกี่ยวกับผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทย   เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียนอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142