ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
10  มกราคม  2565
line orange

      นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการให้บริการงานทะเบียนทั่วไป (กลุ่มบุคคลพื้นที่สูง) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ตำบลนาเกียน ให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเกียน ให้ได้รับการบริการงานทะเบียนต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปี 2565 (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) ทั้งนี้ ได้นำความห่วงใยจาก นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ในการมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรบนพื้นที่สูง เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ โบสถ์คริสตจักรนักบุญเปาโล บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

 

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนให้การต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าหารือเกี่ยวกับผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทย   เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียนอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142