ภาพกิจกรรมศูนย์บริหารการทะเบียนภาค
21  เมษายน  2564
line orange

      สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564
      1. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ จำนวน 23 ราย
      2. ออกบัตรฯ คนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา จำนวน 3,787 ราย

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหาร กรมการการทะเบียนปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7437