ภาพกิจกรรมศูนย์บริหารการทะเบียนภาค
12 - 18 มิถุนายน 2564
line orange

      สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ประจำวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2564

- ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) จำนวน 296 ราย ประกอบด้วย
      * กรณีทั่วไป 96 ราย
      * กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ 200 ราย

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008
  • 009

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหาร กรมการการทะเบียนปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142