ภาพกิจกรรมศูนย์บริหารการทะเบียนภาค
19 - 25 มิถุนายน 2564
line orange

      สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ประจำวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2564

- ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) จำนวน 327 ราย ประกอบด้วย
      * กรณีทั่วไป 44 ราย
      * กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ 283 ราย

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหาร กรมการการทะเบียนปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142