ภาพกิจกรรมศูนย์บริหารการทะเบียนภาค
26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
line orange

      สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ประจำวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564

      1. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) รวมจำนวน 181 ราย ประกอบด้วย
            1.1 กรณีทั่วไป จำนวน 3 ราย
            1.2 กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ จำนวน 178 ราย

      2. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติและผู้ติดตาม (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)
          รวมจำนวน 3,191 ราย ประกอบด้วย
            2.1 กรณี ตามมติ ครม. 4 สิงหาคม 2564 จำนวน 109 ราย
            2.2 กรณี ตามมติ ครม. 29 ธันวาคม 2564 จำนวน 3,082 ราย

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008
  • 009

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหาร กรมการการทะเบียนปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142