ภาพกิจกรรมศูนย์บริหารการทะเบียนภาค
7 - 13 สิงหาคม 2564
line orange

      สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ประจำวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2564

- ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ จำนวน 39 ราย

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142