ภาพกิจกรรมศูนย์บริหารการทะเบียนภาค
21 - 27 สิงหาคม 2564
line orange

      สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ประจำวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2564

- ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ จำนวน 32 ราย

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006


 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142