เอกสารประกอบการฝึกอบรมด้านทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
หลักสูตร,แนวทางแก้ไข,พรบ.

line orange

เรื่อง ดาวน์โหลด 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสำหรับงานทะเบียน pdf

ทะเบียนราษฎร สำหรับคนสัญชาติไทย
pdf

แนวทางการแก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่มีสถานะตามกฎหมาย        
pdf
การได้สัญชาติไทย ตาม พ.ร.บ.สัญชาติฯ pdf
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 pdf
ทะเบียนราษฎรคนไม่มีสัญชาติไทย pdf
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142