เอกสารประกอบการฝึกอบรมด้านทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
ปราบปรามทุจริต

line orange

         เรื่อง         
ดาวน์โหลด
การตั้งข้อหา pdf
ตารางลำดับอัตราโทษ pdf
เปรียบเทียบความผิด พ.ร.บ.บัตรฯ แต่ละฉบับ pdf
กท.การสอบสวนคดีอาญา ปรับปรุง ล่าสุด (ฉ.2) พ.ศ. 2555 pdf
การตรวจสอบ ป้องกัน ปราบปราม สอบสวน คดีทะเบียนและบัตร powerpoint
รวมบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอข้อมูลการทะเบียนฯ pdf
การคัด รับรอง รายการทะเบียน
          1. ผู้ยื่นคำขอ pdf
          2. บันทึกการขอตรวจ คัดรับรองเอกสารทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน pdf
กรณีศึกษา (การคัดรายการทะเบียนราษฎร) pdf
บันทีกเสนอเรื่องตรวจสอบทุจริต และประเด็นสอบสวน pdf
สรุปมาตรา 19/2 วรรค 2 (กฎหมายทะเบียนราษฎร)
          1. รวมหนังสือเวียนเกี่ยวกับ ม.19-2 ว.2  ปี 2562 pdf
          2. ปศ.มท. การขอมีสัญชาติไทยตาม (ม.19-2 วรรค 2) (ว 2675 ปี 2562) pdf
          3. การแก้ไขปัญหาคนไร้รากเหง้า (ม.19-2 วรรค 2) (ว 11682 ปี 2562) pdf
          4. การออกหนังสือรับรองคนไร้รากเหง้า (ม.192 วรรค 2) (ว 13282 ปี 2562) pdf
          5. หลักเกณฑ์การขอมีสัญชาติไทย (ม.19-2 วรรค 2) (ว 232 ปี 2562) pdf
o1
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142