เอกสารประกอบการฝึกอบรมด้านทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
ปราบปรามทุจริต

line orange

เอกสารอบรมท้องถิ่น (ปรับปรุง เพิ่มเติม)
บันทึกเสนอเรื่องตรวจสอบทุจริต
          บันทึกเสนอเรื่องตรวจสอบทุจริต และประเด็นสอบสวน  pdf
ปค.14 (การขอแจ้งเกิด-เพิ่มชื่อ)
          ตัวอย่างประเด็นการสอบสวนถ้อยคำในการขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน pdf
          ประเด็นสอบสวนการแจ้งเกิด (บิดาไทย มารดาต่างด้าว) pdf
ปค.14 (การสอบทำทะเบียนประวัติ ม.38 วรรค 2 เลข 0 )

          ตัวอย่างประเด็นการสอบสวนถ้อยคำในการขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน

pdf

          บันทึกให้เจ้าบ้านรับรอง (การพักอาศัย)

pdf
          บันทึกให้ประชาคมรับรอง (การพักอาศัย) pdf
ปค.14 (ท.ร.20-1)
          บิดามารดา pdf
          ผู้ยื่นคำขอ pdf
          ผู้อุปการะเลี้ยงดู pdf
          พยาน pdf
ปค.14 (ม.23)
          บิดามารดา pdf
          ผู้ยื่นคำขอ pdf
          พยานผู้น่าเชื่อถือ pdf
o1g2g3g4g5g6g7g8g9g10
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142