เอกสารประกอบการฝึกอบรมด้านทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
ปราบปรามทุจริต

line orange

หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติ ปี2560
มาตรการบริหารจัดการบัตรที่ได้รับคืน มท0309.2/ว4479 pdf
ช่องทางบริจากอวัยวะ มท0309.2/ว6349 pdf

การให้บริการช่วงสงกรานต์

มท0309.1/ว18 pdf

การจัดเก็บลายน้วมือในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์

มท0309.2/ว8229 pdf

การเรียกหลักฐานในการให้บริการประชาชน

มท0309/ว2876 pdf
การเรียกหลักฐานในการให้บริการประชาชน (แจ้งเวียน กรมใน มท.) มท0309/ว2877 pdf
โครงการตรวจ DNA มท0309.1/ว10483 pdf
การขอคืนรายการที่ถูกจำหน่าย มท0309.1/ว25 pdf
แก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ไร้สัญชาติ มท0309/ว3008 pdf
การแก้ไขวันเดือนปีเกิด มท0309.1/ว26 pdf
การรับแจ้งเกิดเด็กในพื้นที่พักพิง (โปรแกรม) มท0309.1/ว27 pdf
การแก้ไขปัญหาบุคคลทีมีเลขประจำตัวประชาชน 2 หมายเลข มท0309.1/ว33 pdf
เหตุจำเป็น ตามข้อ 3 (7) ของ ปศ.มท. 2560 มท0309/ว16260 pdf
การเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนของผู้ที่เกิดในไทย ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย มท0309.1/ว45 pdf
g1g2g3o4g5g6g7g8g9g10
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142