เอกสารประกอบการฝึกอบรมด้านทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
ปราบปรามทุจริต

line orange

หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติ ปี2560
การออกหนังสือรับรองคนไร้รากเหง้า ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มท0309/ว17350 pdf
ฐานะและเงื่อนไข การอยู่ในไทย ตาม ม.7 ทวิ ว 3 มท0309/ว4825 pdf
การสแกนเอกสาร มท0309.5/ว53 pdf

การขึ้นทะเบียนแรงงาน (ประมง)

มท0309.1/ว9382 pdf
การขอคือรายการคนไม่มีสัญชาติไทย มท0309.1/ว58 pdf

การแก้ปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ (การถวายรายงาน)

มท0309.1/ว5594 pdf
แจ้ง ปศ.มท. และ ปศ.ปค. ที่ออกตาม ม.7 ทวิ ว.3  มท0309/ว20766 pdf
การลงบัญชีทหารกองเกินของผู้ที่ได้สัญชาติไทย มท0309/ว22063 pdf
การทำบัตรคนไม่มีสัญชาติไทย มท0309.1/ว74 pdf
มาตรการป้องกันการทุจริต มท 0309.6/ว7004 pdf
การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน
ขึ้นด้วยตัวอักษร (G)
มท 0309.1/ว7167 pdf
โครงการมอบของขวัญปีใหม่ (ใช้บัตร ปชช.ใบเดียว) มท0309/ว7315 pdf
โครงการมอบของขวัญปีใหม่ (ใช้บัตร ปชช.ใบเดียว) มท0309/ว7328 pdf
g1g2g3g4o5g6g7g8g9g10
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142