เอกสารประกอบการฝึกอบรมด้านทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
ปราบปรามทุจริต

line orange

หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติ ปี2562
ซักซ้อมการปฏิบัติงานตามหน้าที่แลอำนาจ มท0309/ว182 pdf
แนวทางปฏิบัติในการขอมีสัญชาติไทยกรณีคนไทยพลัดถิ่น (ฉบับที่5) พ.ศ.2562 มท0309.1/ว12445 pdf
การออกหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า มท0309/ว13282 pdf
ประชาสัมพันธ์ คัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ pdf
g1g2g3g4g5g6g7g8g9o10
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142