การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร

line orange


 เรื่อง ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์ตรวจสอบความจำเป็นในการตรา พรบ. dl
2 การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย dl
3 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
ที่คณะกรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) พิจารณาเสร็จแล้ว
dl
4 แผนการเสนอ กม.ลำดับรองของร่าง พรบ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... dl
5 กรอบสาระสำคัญ กม.ลำดับรอง dl

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142