สถิติทางการทะเบียน

line orange


ชื่อเรื่อง
                                     
วันที่  excel  pdf

จำนวนสำนักทะเบียนทั่วประเทศ                            

24  มี.ค. 64 dl dl

ประกาศจำนวนประชากร ปี 2563

22 ก.พ. 64 dl

จำนวนประชากรรายจังหวัด ณ เดือน พฤษภาคม 2564

30 พ.ค. 64 dl dl

จำนวนประชากรรายอายุ ณ เดือน พฤษภาคม 2564

  bullet pink b แบ่งตามช่วงอายุ

  bullet pink b แบ่งตามช่วง เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ

30 พ.ค. 64 

dl

dl


dl

dl

สนท.และอำเภอ..ยิ้ม ที่ปิดบริการ

8-12 พ.ค. 64

 

dl
 1 org
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหาร กรมการการทะเบียนปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142