สถิติทางการทะเบียน

line orange


ชื่อเรื่อง
                                     
วันที่  excel  pdf

จำนวนสำนักทะเบียนทั่วประเทศ                            

24  มี.ค. 64 dl dl

จำนวนหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูล กับกรมการปกครอง

5 ส.ค. 64 dl dl

ประกาศจำนวนประชากร ปี 2564

10 ม.ค. 65 dl

จำนวนบ้าน ณ เดือน ธันวาคม 2564

10 ม.ค. 65 dl dl

จำนวนประชากรแบ่งเป็นช่วงอายุ ณ เดือน ธันวาคม 2564

10 ม.ค. 65 dl dl

จำนวนประชากรรายจังหวัด ณ เดือน ธันวาคม 2564

10 ม.ค. 65 dl dl

จำนวนประชากรรายจังหวัด ณ เดือน ธันวาคม 2564

  bullet pink b แบ่งตามช่วงอายุ

  bullet pink b แบ่งตามช่วง เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ

  bullet pink b แบ่งตามช่วงอายุ 0-4 ปี และ 5-11 ปี

10 ม.ค. 65 

dl

dl

dl


dl

dl

dl

สนท.และอำเภอ..ยิ้ม ที่ปิดบริการ

27 ก.ค. 64

 

dl
 1 org

 

??????????????????????????? ??� ??�??�????????? ??�?????�???????????? 2564
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142