กิจกรรม /  ข่าวประชาสัมพันธ์
line orange

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนายทะเบียนด้านสถานะบุคคล

 ประเภท/
เลขที่หนังสือ
 ลงวันที่  เรื่อง
download ประจำปี 61 กฎหมายชื่อบุคคล dl
download ประจำปี 61 กฎหมายสัญชาติไทย dl
download ประจำปี 61 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสำหรับงานทะเบียน dl
download ประจำปี 61 กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร dl
download ประจำปี 61 ภารกิจสำนักทะเบียนในการสนับสนุนการเลือกตั้ง สว. dl
download ประจำปี 61 การจัดการสถานะบุคคล dl
download ประจำปี 61 การแก้ไขปัญหานักเรียนG dl
download ประจำปี 61 แบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)
โดยสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
dl
download ประจำปี 61  แบบตัวอย่างกรณีเด็กนักเรียนไม่ได้อยู่ในสถานศึกษา dl

bullet pink bหนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 56
bullet pink bหนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 57
bullet pink bหนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 64
bullet pink bโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนายทะเบียน ด้านสถานะบุคคล

                                               

                       

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142