กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร
line orange pongtron
นายพงศ์ธร ศัลยกะลิน
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร

                                         ประกอบไปด้วย

                                             plus green  ฝ่ายวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายและกำหนดมาตรฐาน (ฝ.วก)
                                             plus green  ฝ่ายพัฒนาระเบียบกฎหมาย (ฝ.พก)
                                             plus green  ฝ่ายติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (ฝ.ตส.)
                                             plus green  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ (ฝ.ยผ.)                             

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142