กลุ่มงานอำนวยการทะเบียนราษฎรคนสัญชาติไทย
line orange


pongtron
นายพงศ์ธร ศัลยกะลิน
จพง.ปค.ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการทะเบียนราษฎรคนสัญชาติไทย

                                             ประกอบไปด้วย

                                                  plus green ฝ่ายวิชาการงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทย (ฝ.กส.)
                                                  plus green ฝ่ายประสานงานทะเบียนราษฎร (ฝ.ปท.)

                                                  plus green ฝ่ายบริหารข้อมูลงานทะเบียนราษฎร (ฝ.บท)


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142