โครงสร้างสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล
line orange


 
Sanchai Techanimitvat1

นายสัญชัย เตชนิมิตวัช
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล

                                              ประกอบไปด้วย

                                                   plus green  งานธุรการ

                                                   plus green  งานวิจัยและพัฒนา

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142