เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศํกยภาพการให้การบริการด้านการทะเบียน...

line orange

bullet blue expand เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศํกยภาพการให้การบริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

-  การแก้ไข พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562                                       

pdf

-  การแก้ไขปัญหาคนไร้รากเหง้า (มาตรา 19 ทับ 2 วรรคสอง)   

pdf

-  การแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน G (ศธ.)

pdf

-  การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน

pdf
-  เทคนิคการสอบสวนและการป้องกันการทุจริต
pdf
-  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
pdf

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142