ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล...

line orange

bullet blue expand ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
และ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 12-31 มกราคม 2564
 

-  รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล

pdf

-  รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว

pdf

-  สรุปประเด็นความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคลและคำชี้แจงร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล   

pdf

-  สรุปประเด็นความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว และคำชี้แจง
   ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว

pdf
-  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว pdf
-  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล  pdf
  

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142