โครงสร้างส่วนการทะเบียนราษฎร
line orange


noimage

น.ส.อภิญญา อุ่นเรือน
ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร


                                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร กฎหมายระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของรัฐบาลด้านการทะเบียนราษฎร การอำนวยการ กำกับดูแล และกำหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
                             
                                   โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                          plus green กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร

                                          plus green กลุ่มงานอำนวยการทะเบียนราษำรคนสัญชาติไทย

                                     

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142