ช่องทางการให้บริการ

Details

ช่องทางการให้บริการ

ประชาชนสามารถติดต่อด้านงานทะเบียนและบัตร เข้ามาทางศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548) ได้ทางช่องทาง ดังนี้

  1. ทางโทรศัพท์หมายเลข 1548 เพื่อรับฟังข้อมูลในระบบอัตโนมัติในหัวข้อที่สนใจ เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร และติดต่อสอบข้อมูล  สอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้โดยตรง
     
  2. ทาง INTERNET ในเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th ในหัวข้อหัวการให้บริการ หรือทางเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยง เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับการสอบถามปัญหา, การค้นหาข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร

    

   
© by กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน