ช่องทางการให้บริการ

Details

ช่องทางการให้บริการ

     ประชาชนสามารถติดต่อด้านงานทะเบียนและบัตร เข้ามาทางศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548)
     ได้ทางช่องทาง ดังนี้

     1. ทางโทรศัพท์หมายเลข 1548 เพื่อรับฟังข้อมูลในระบบอัตโนมัติในหัวข้อที่สนใจ เกี่ยวกับงานทะเบียน
         และบัตร และติดต่อสอบข้อมูล  สอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้โดยตรง
     2. ทาง INTERNET ในหัวข้อบริการประชาชน หรือหัวข้อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ปค. ในเว็บไซต์
         WWW.DOPA.GO.TH หรือทางเว็บไซต์  อื่น ๆ ที่เชื่อมโยง เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับการสอบถามปัญหา,
         การค้นหาข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร ,ตัวอย่างแบบพิมพ์คำร้อง งานทะเบียนและบัตร

   
© by ฝ่ายระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน