สถิติการตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรฯ รายเดือน (ปี2561)

Details
มกราคม  กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม   มิถุนายน  กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน   
 
 
 
 
 
 

   
© by ฝ่ายระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน