สถิติการตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรฯ รายปี

Details
2551 2552 2553 2554
2555 2556  2557 2558
2559 2560  2561   
 
 
 
 
 
 

   
© by ฝ่ายระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน